Zasadnutie OZ 25.6.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 25.6.2018 o 18:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-25.6.2018