starosta

1 2 3 6

Zasadnutie OZ 25.6.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dňa 25.6.2018 o 18:00 h sa uskutoční v kancelárii starostu obce

25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Konskej.

Program zasadnutia: Pozvánka-OZ-25.6.2018

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE

o umiestnení stavby stavby “ Splašková kanalizácia Konská“ – líniová stavba umiestnenej v k.ú Konská a v k.ú. Liptovský Ondrej

Verejná vyhláška kanalizácia

(zverejnená 15.1.2018)

Projektová dokumentácia k nahliadnutiu na OcÚ v Konskej.

1 2 3 6

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Cestovné poriadky
Voľné pracovné miesta
Počasie